Жестът „Намасте” представя вярването, че има божествена искра във всеки един от нас, която се намира в областта на сърдечната чакра. Жестът е признание от душевността на единия човек за душевността на другия. „Нама” означава поклон, „ас” означава аз, а „те” означава теб. Затова, буквалният превод на Намасте е „аз се покланям на теб”.  За изпълнението на Намасте трябва да съберете длани пред сърдечната чакра, да затворите очи и да се поклоните. Възможно е да се изпълнява и с поставяне на ръцете пред „третото око” като главата се навежда надолу и след това ръцете да се преместят надолу пред сърдечната чакра. Това е особено значим израз на уважение. Въпреки че в Западния свят думата „Намасте” се произнася заедно с жеста и поклона, в Индия се е възприело самият жест да означава „Намасте” и затова не е необходимо да се произнася думата при поклона. Ръцете се събират пред сърдечната чакра, за да се увеличи потокът от божествена любов. Поклонът с главата и затварянето на очите помагат на ума да се отдаде на божественото, което е в нашето сърце. За ученика и учителя, Намасте позволява свързване на двете енергии в една и освобождаване от его-връзката. В идеалния случай, Намасте трябва да се прави в началото и в края на заниманието по йога. Учителят прави Намасте като символ на благодарност и уважение към своите ученици и към своите собствени учители и в замяна, приканва учениците да се свържат със своята същност, като позволят истината да потече – истината, че всички ние сме едно цяло, когато живеем със сърцата си.