Преди повече от пет хиляди години, Индия прави подарък на човечеството наречен „Йога”. Коренът на думата йога “Yuj” от санскрит означава единство. В йога терминологията единството се постига чрез свързване на същността на всеки човек с върховната същност. С най-прости думи, йога може да бъде описана, като изключителен метод за саморазвитие и самореализация. За баща на йога се счита Патанджали – древен индийски мъдрец, който излага теорията за йога в своите трактати, наречени Йога Сутрас. Там са описани осемте фази или етапа на йога наречени Аштангайога. Тези осем фази са известни под името „Осморен път в йога” и включват: Яма – Социално поведение Нияма – Вътрешна дисциплина Асана – Физически пози Пранаяма – Контрол върху дишането Пратиахрия – Дисциплина на сетивата Дхарна – Концентрация Дхиана – Медитация Самадхи – Самореализация Всеки един от тези етапи е задължителен, макар че в наши дни много хора разбират йога като система само от двата етапа – Асана и Пранаяма. Йога се практикува в различни стилове и форми, като например Ashtanga Yoga, Ananda Yoga, Shivananda Yoga, Viniyoga, Satyananda Yoga, Bikram Yoga, Kundalini Yoga, Swaroopa Yoga, Jivamukti Yoga, Kripalu, Kali Ray Triyoga и т.н. Един от най-популярните стилове в йога е Iyengar Yoga. B.K.S. Iyengar казва: “Когато практикувам йога съм философ; когато преподавам йога съм учен; когато демонстрирам йога съм художник.”