1. Да не се вреди и да не се убиват живите същества нито по физически, нито по психически начин (АХИМЗА, ненасилие)

2. Да се утвърждава само истината на мислите, поведението и действието (САТИЯ, истинност)

3. Да не се краде; въздържане от кражба (АСТЕЯ)

4. Дисциплина и правилно организиране на различните импулси и желания (БРАХМАЧАРИЯ, самодисциплина)

5. Да не бъдем алчни и да не приемаме ненужни дарове и подкупи от хора със съмнителни мотиви (АПАРИГРАХА)

6. Да съблюдаваме за чистотата, както външна, така и вътрешна, физическа и духовна (ШАУЧА, чистота)

7. Да поддържаме дух на задоволство. Да не увеличаваме желанията си за материални вещи (САНТОША, задоволство)

8. Да се подготвим да понесем промените в природата и обратите на съдбата (ТАПАС, самообучение).

9. Да изучаваме книгите на духовната мъдрост с отдаденост и здрава критика  (СВАДХИАЯ, изучаване на писанията)

10. Винаги да помним Господ/Висшата сила и да се отдадем на нейната воля (ИШВАРАПРАНИДХАНА, любов към висшата сила)